dinsdag 7 juni 2011

Maatje zoekt maatje

Ons land telt veel verschillende maatjesinitiatieven. Dat zijn initiatieven waarbij vrijwilligers een op contact hebben met een deelnemer. Die deelnemer is iemand die tijdelijk wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kan gebruiken.

Dit kan gaan om het leren van de Nederlandse taal, het bieden van emotionele steun, zelfstandig wonen, zwemmen met iemand met een beperking, het aangaan van sociale contacten of gewoon een kopje koffie drinken. Belangrijk is dat beide partijen plezier moeten hebben in het contact.
Het Oranje Fonds vindt betrokkenheid tussen mensen belangrijk, en zet zich hier voor in door de maatjesinitiatieven te steunen.

De eerste maatjesprojecten in Nederland ontstonden ten tijde van de uitbraak van de ziekte aids halverwege de jaren tachtig. Omdat de reguliere gezondheidszorg aan aidspati├źnten tekort schoot, sprongen vrienden en anderen in voor ondersteuning, psychosociale hulp of gewoon voor het ondernemen van een ontspannende activiteit. Deze ‘buddy’s’ uit de aids hulpverlening hebben waarschijnlijk model gestaan voor allerlei andere maatjesprojecten, die ons land nu rijk is.

Waarom zoekt een maatje een maatje?
Er zijn verschillende redenen waarom iemand zich aanmeldt als maatje. In veel gevallen gaat het om betrokkenheid, een ander helpen. Het gebeurt ook dat iemand zich aanmeldt vanwege werk of stage. Zo begeleidt een geneeskunde student uit Nijmegen iemand met borderline, een student psychologie twee studenten met ASS (autisme spectrum stoornis). Dit om hiervan te leren. Een vrijwilligster van De Tussenvoorziening in Utrecht heeft zich ook aangemeld en kwam er al snel achter dat het voor haar ook erg bijzonder was, omdat ze leerde relativeren en leerde over een andere cultuur. Dit leerde ze door te praten met haar maatje over zijn leven. Voor sommige mensen is het erg belangrijk om een maatje te hebben. Bijvoorbeeld omdat iemand slecht kan leren, Nederlands wil leren, extra sociale aandacht nodig heeft, een handicap heeft, om zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen, om een nieuwe start te maken, en zo zijn er nog massa’s redenen. Als iemand je hierbij kan helpen is dat erg fijn. Dus wordt maatje!
Gastdocent Stichting Kindercentra Gorinchem

Gastdocent Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG)
Op 24 mei vertellen de gastdocenten van Stichting Kindercentra Gorinchem over de ontwikkelingen binnen het kinderwerk. In deze presentatie zullen ze ons meer vertellen over het kinderwerk in samenwerking met sociaal cultureel werkers, en studenten proberen te prikkelen met dit werk.

Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) was vroeger meer gericht op baby’s, maar tegenwoordig ook voor de buitenschoolse opvang (BSO). SKG heeft veel pedagogisch medewerkers maar is steeds meer op zoek naar medewerkers op ander gebied, onder andere sociaal cultureel werkers.

Visie en missie
De missie van de SKG wordt omschreven in drie aspecten
De SKG als organisatie voor kinderopvang: Opvang suggereert een relatief passieve activiteit, gericht op het overbruggen van werktijd van ouders en/ of van tijd tussen school en het ophalen van kinderen door de ouders. Vanuit een actieve betrokkenheid naar het kind richt SKG zich op de pedagogische rol van opvoeder naast de ouder en het onderwijs. Hun inzet is gericht op alle facetten van de ontwikkeling van ieder kind.
De SKG als dienstverlenende organisatie naar haar klanten (de ouders):

De SKG wil een organisatie zijn, die meedenkt en waar wenselijk mee beweegt met de wensen van haar klant. De SKG onderzoekt de vragen van ouders op haalbaarheid en ontwikkelt, uitgaande van haar eigen visie op kwaliteit, waar mogelijk nieuwe producten om daarmee in te kunnen spelen op veranderende wensen van ouders.De SKG als werkgever van momenteel ruim 165 medewerkers:De SKG is een organisatie, waar de medewerker gezien en gehoord wordt. Een organisatie waar de medewerker zich kan ontwikkelen. Waar ook van de medewerker een actieve bijdrage wordt verwacht om constructief mee te denken en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. De SKG is een organisatie, waarover de medewerker tevreden is, de arbeid uitdagend is, het management stimulerend is, waardoor de medewerker bereid is optimaal te presteren.
VisieIeder kind wordt gestimuleerd tot ontwikkeling en SKG wil hier zo veel mogelijk aan toevoegen. Het kind ontwikkeld zich in zijn eigen tempo, waar is het kind aan toe. Naast de ouders spelen de pedagogisch medewerkers hierin een rol. Zoals de stichting omschrijft; ‘Hier kan je kind zijn!’.

Kinderopvang is leuk,  vermoeiend, enerverend en veelzijdig.  Je moet ├ęcht van kinderen houden, een kind merkt het als dit niet zo  is. SKG verwacht van haar medewerkers dat je blijft nadenken, je ogen opent, jezelf durft tegen te komen door in de spiegel te kijken en kunt samenwerken. Samenwerken is nodig omdat je binnen SKG altijd met iemand samenwerkt.
Brede scholen
Bij een brede school gaat alles om het kind. Een brede school werkt samen met andere partners, zoals de kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Een kind kan na school gelijk naar de BSO binnen hetzelfde gebouw, dit is vertrouwd voor het kind. Deze partners hebben allen hetzelfde doel; naast de ouders het kind opvoeden. Een brede school is economisch verantwoord omdat je van elkaar gebruik kunt maken. Een brede school heeft een functie voor alle bewoners in de wijk. Het doel van een brede school is het vergroten van de ontwikkeling. Het biedt kansen voor kinderen en jongeren, het bevordert de sociale band en er is goede opvang.
Buitenschoolse opvang (BSO).Binnen het BSO kent SKG Voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO), buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang. Dit is voor kinderen van 4-12, 4-7, 4-8 en 8+. Er zijn zoveel  groepen omdat elk kind om andere aandacht vraagt. De functie van het BSO is de opvang van kinderen voor werkende ouders. Het is een vrijetijdsbesteding maar zoals eerder aangegeven ook een deel opvoeding, wat gedeeld wordt met de ouders en leerkrachten. Naast vrijetijdsbesteding biedt SKG ook activiteiten aan. Zo zijn er verschillende soorten BSO’S; sport en spel, muziek, natuur, kunst en cultuur, fotografie en techniek. Een natuur BSO is bijvoorbeeld erg gericht op natuur en werkt veel buiten. Ook biedt SKG workshops aan binnen de BSO genaamd Fun 4 you. Deze verschillende workshops worden voornamelijk gegeven door de pedagogisch medewerkers.
Na de gegeven presentatie van de gastdocenten hebben de studenten van sociaal cultureel werk een beeld gekregen van wat kinderopvang allemaal inhoudt naast wat ze al wisten. Het is duidelijk geworden dat er behoefte is aan sociaal cultureel werkers. Dit omdat er behoefte is aan bijvoorbeeld sport en spel en kunst en cultuur.

Lees meer over Stichting Kindercentra Gorinchem op
www.kinderopvanggorinchem.nldinsdag 26 april 2011

Even voorstellen

Wij zijn Evelien en Jonne en volgen beiden de studie Sociaal Cultureel Werk. Samen werken we aan een blog over de ontwikkelingen en trends in het Sociaal Cultureel Werk.

Het doel hiervan is om de ontwikkelingen in kaart te brengen zodat het werkveld en de studenten hier profeit van kunnen hebben.

We willen kijken naar brede scholen die we tegenwoordig steeds meer zien, en naar de invloed en de mogelijkheden van multimedia binnen het Sociaal Cultureel Werk.